Tài khoản #80520

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 29

• Bậc ngọc: 84

• Rank: Bạch kim I

• Vàng: 28000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.