Tài khoản #80519

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 66

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 2744

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.