Tài khoản #80518

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương IV

• Vàng: 3446

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.