Tài khoản #80515

Liên Quân Mobile
170,000 CARD
119,000 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 62

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 11113

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.