Tài khoản #79393

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 39

• Trang phục: 32

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng I

• Vàng: 9775

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.