Tài khoản #79390

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 8500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.