Tài khoản #79385

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 76

• Rank: Vàng I

• Vàng: 210

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.