Tài khoản #77851

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 77

• Rank: Vàng I

• Vàng: 11800

• Mô tả: sắp ra đá quý

Hình ảnh chi tiết

.