Tài khoản #77846

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng I

• Vàng: 18000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.