Tài khoản #77844

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 77

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 14000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.