Tài khoản #7553

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 9700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.