Tài khoản #7551

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 67

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 10000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.