Tài khoản #75101

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 65

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 10900

• Mô tả: Sắp ra đá quý 141 vm

Hình ảnh chi tiết

.