Tài khoản #75100

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 5500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.