Tài khoản #74078

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Vàng I

• Vàng: 6462

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.