Tài khoản #74076

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 85

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 1184

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.