Tài khoản #74074

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 84

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 260

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.