Tài khoản #74073

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 21

• Trang phục: 10

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 7473

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.