Tài khoản #71314

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 37

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 1336

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.