Tài khoản #71313

Liên Quân Mobile
240,000 CARD
168,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 81

• Rank: Bạc II

• Vàng: 7900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.