Tài khoản #71311

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 14

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 18000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.