Tài khoản #71306

Liên Quân Mobile
297,500 CARD
208,250 ATM

• Số tướng: 22

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 11600

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.