Tài khoản #6750

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 4000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.