Tài khoản #6743

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 34

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 63

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 1500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.