Tài khoản #6742

Liên Quân Mobile
198,000 CARD
138,600 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 81

• Rank: Vàng III

• Vàng: 81

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.