Tài khoản #6741

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 44

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.