Tài khoản #67188

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 13200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.