Tài khoản #64143

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 38

• Trang phục: 31

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 16900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.