Tài khoản #61437

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạc I

• Vàng: 11400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.