Tài khoản #61436

Liên Quân Mobile
420,000 CARD
294,000 ATM

• Số tướng: 39

• Trang phục: 30

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương IV

• Vàng: 14000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.