Tài khoản #61428

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 61

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 46

• Mô tả: Sắp ra đá quý

Hình ảnh chi tiết

.