Tài khoản #61426

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 13490

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.