Tài khoản #61424

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 399

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.