Tài khoản #61424

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 399

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.