Tài khoản #61422

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 22

• Trang phục: 10

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 5664

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.