Tài khoản #61418

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 2056

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.