Tài khoản #5997

Liên Quân Mobile
231,000 CARD
161,700 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 387

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.