Tài khoản #59613

Liên Quân Mobile
280,000 CARD
196,000 ATM

• Số tướng: 22

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng I

• Vàng: 4481

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.