Tài khoản #59610

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 33

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 87

• Rank: Vàng II

• Vàng: 148

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.