Tài khoản #59603

Liên Quân Mobile
440,000 CARD
308,000 ATM

• Số tướng: 33

• Trang phục: 45

• Bậc ngọc: 80

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 15000

• Mô tả: Ssm lv48

Hình ảnh chi tiết

.