Tài khoản #57496

Liên Quân Mobile
480,000 CARD
336,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 34

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim I

• Vàng: 79

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.