Tài khoản #56667

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 10500

• Mô tả: Sắp ra đá quý vài điểm nữa

Hình ảnh chi tiết

.