Tài khoản #55763

Liên Quân Mobile
240,000 CARD
168,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 88

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 6500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.