Tài khoản #55238

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 20

• Bậc ngọc: 83

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 1000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.