Tài khoản #55232

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 12000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.