Tài khoản #53862

Liên Quân Mobile
280,000 CARD
196,000 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 20

• Bậc ngọc: 78

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 14500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.