Tài khoản #53854

Liên Quân Mobile
240,000 CARD
168,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 80

• Rank: Vàng II

• Vàng: 5700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.