Tài khoản #53847

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 85

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 3700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.