Tài khoản #52607

Liên Quân Mobile
360,000 CARD
252,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 621

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.