Tài khoản #51272

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 60

• Rank: Bạc II

• Vàng: 11100

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.