Tài khoản #51268

Liên Quân Mobile
346,500 CARD
242,550 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạc I

• Vàng: 9000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.