Tài khoản #51268

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạc I

• Vàng: 9000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.